Voldoen aan AVG/GDPR

Kies voor de websitescan AVG/GDPR en ontvang advies over de te nemen maatregelen

Privacy en veiligheid van uw websitebezoekers

De General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is wetgeving die het verwerken van persoonlijke gegevens degelijk maar grondig regelt. Vanaf 25 mei kunt u hier niet meer omheen en dient uw organisatie, maar ook uw website AVG-proof te zijn.

De privacy en veiligheid van de bezoekers van uw website zijn enorm belangrijk. De wet beschermt de privacygevoelige gegevens die organisaties bezitten. Fijn voor de bescherming van onze privacy en persoonsgegevens. Minder fijn voor alle veranderingen en inspanningen die de wet met zich meebrengt voor ondernemers en organisaties. De wet vraagt namelijk om inspanning en voorbereiding van iedere organisatie - ook mkb’ers en zzp’ers - die persoonsgegevens verwerkt.

Uw website volledig AVG-proof

Volgens de privacywetgeving AVG/GDPR mag u persoonsgegevens en pseudo-anonieme data als organisatie gebruiken met expliciete toestemming voor duidelijk gespecificeerde, expliciete en rechtmatige doelen. U mag dus bijvoorbeeld niet zomaar tracking cookies op uw website plaatsen of gegevens gebruiken voor het verzenden van een mailing. Maar wat mag nog meer niet? En wat zijn de gevolgen voor uw website? Schakel hulp in en om uw website AVG/GDPR-proof te maken en vraag de websitescan AVG/GDPR aan. U ontvangt een uitgebreid advies waarmee u aan de slag kunt.

joep-avatar

Meer weten?

We zijn geen juristen, maar als het gaat om uw website weet Joep exact waar deze aan dient te voldoen.

SSL/TLS

SSL/TLS-beveiliging is verplicht

Slaat u persoonsgegevens op via uw website? Een SSL/TLS certificaat - herkenbaar aan het slotje in de adresbalk - is dan verplicht. SSL/TLS versleutelt de communicatie met uw bezoekers. Enerzijds regelt dit authenticatie, zodat uw bezoekers zeker weten dat ze échtop uw site zitten. Anderzijds zorgt het voor versleuteling, wat betekent dat een tussenliggende partij niet kan zien welke gegevens een bezoeker met u uitwisselt.

Integraties

Verwerkersovereenkomst externe tools

We controleren uw website op integraties van derde partijen (tools en plugins die u gebruikt). Als deze integraties persoonsgegevens uitwisselen, dan ontvangt u van ons advies een verwerkersovereenkomst met deze partijen af te sluiten. Denk aan integraties zoals: Google Analytics, MailChimp, Gravity Forms, Livechat, HubSpot, Hotjar etc.

Privacyverklaring

Advies over de inhoud van uw privacyverklaring

We geven u advies over het aanpassen van uw privacyverklaring. Uw privacyverklaring dient op een heldere manier te communiceren over hoe en waarom u gegevens van uw gebruikers verzamelt. In uw privacyverklaring dient u uit te leggen: welke informatie u verzamelt, hoe u deze informatie gebruikt, hoe de persoonsgegevens verwerkt worden, hoe men inzage kan krijgen en hoe men bezwaar kan maken.

Cookies

Wel of geen cookiebar op uw website?

Het maakt niet uit van welke cookies u gebruik maakt, als u maar om toestemming vraagt (op functionele en analytische cookies na, mits uw analytische cookies goed geanonimiseerd zijn). Deze toestemming dient voor de verschillende cookies afzonderlijk van elkaar te worden gegeven en dienen via een versleutelde verbinding te worden verzonden.

Google Analytics

Hoe zit het met Google Analytics?

Google Analytics drááit om het verzamelen van gegevens van uw bezoekers. Het liefst zoveel mogelijk, zodat u met cijfers het succes van uw website kunt beoordelen. Maakt u gebruik van Analytics, dan dient u een verwerkersovereenkomst met Google af te sluiten. Deze wordt standaard aangeboden in uw Analytics-account. Daarbij dient u maatregelen te nemen in verband met eventuele cookies die u plaatst.

Forms

Hoe maak ik mijn formulieren AVG-proof?

Voor formulieren op uw website geldt: vraag om toestemming en zorg ervoor dat gegevens versleuteld worden verstuurd via HTTPS/SSL. U mag niet om meer gegevens vragen dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking en u moet opslaan wie, waarvoor en wanneer toestemming heeft gegeven. Hoe? We helpen u uw formulieren AVG-proof te maken.